I USA lærte militæret hvordan å forbedre hjernefunksjonen.

Det antas at for utvikling av mentale evner er det nødvendig å utsette hjernen for ulike belastninger. Men dette er ikke den eneste metoden for å øke menneskets mentale evne: Den nyeste utviklingen av forskere fra McGill University (Canada) og fra HRL Laboratories (USA) gjør det mulig å forbedre hjernens funksjon, ikke bare av mental anstrengelse.

På gjennombrudd av amerikanske forskere rapporterte for første gang utgivelsen av Daily Mail. Økningen i mental kraft oppnås ved elektrostimulering av hjernen. Utviklingen ble utført med finansiering av Forsvarets Forsvarsdepartement.

Oppfinnelsen bruker vekselstrøm, som stimulerer den prefrontale cortex av hjernehalvene. Det er prefrontale cortex som er ansvarlig for behandling, husk og organisering av informasjon, konsentrasjon, multitasking og beslutningstaking. Elektriske impulser forbedrer kommunikasjonen mellom ulike deler av hjernen, og det er gjennom denne prosessen at en persons mentale evner øker.

Enheten ble testet på primater: Ved hjelp av spesielle etiketter måtte dyrene lokalisere mat. Kontrollgruppen tok 22 forsøk på å forstå sammenhengen mellom koder og mat, da primater fra gruppen utsatt for elektrisk stimulering klarte oppgaven nesten dobbelt så fort - i bare 12 forsøk.

Forskere håper at utviklingen vil bli brukt i fremtiden for å forbedre menneskers kognitive evner. For eksempel kan en enhet forkorte militærens treningstid betydelig, for hvem det er viktig å lære nye ferdigheter.

Загрузка...

Populære Kategorier

Загрузка...